Boříkové – POKŘIK


 

Dneškem počínaje vyhlašujeme tento tvar jako Boříkovský pokřik! 😉 Všechny, kteří k nám chodí, to naučíme na hodinách. Hymna může být spuštěna kdykoliv zařváním první fráze a tedy: ” Boříkové válí!”.

Váš Bohouš