Boříkovské pracovní setkání


V sobotu 4. 2. jsme se všichni společně sešli, abychom mohli zhodnotit uplynuvší první pololetí školního roku 2016/2017 a mohli naplánovat pololetí nové. Tato setkání jsou pro naši školu a hlavně pro naše žáky velmi důležitá.

Dopoledne jsme zaměřili především na sdílení našich zkušeností, úspěchů, ale i neúspěchů, které každý z nás v průběhu pololetí nasbíral a díky tomu jsme mohli pracovat na neustálém zlepšování úrovně a kvality našich kroužků.

Po společném obědě pak někteří z nás pracovali na nových aktivitách a hrách pro naše nejmenší žáčky.

Můžete se těšit na další skvělý půlrok s naší školou, plný inovací, zajímavých aktivit, ale hlavně plný kroužků pod vedením našich úžasných učitelů.

Přejeme Vám krásný den.

Vaši Boříkové 😉