Boříkův kodex


Milý čtenáři a návštěvníku tohoto příspěvku,

28.8.2017 se konalo setkání všech učitelů naší hudební školy a společně jsme pracovali na tom, aby byl další rok v naší škole obohacen o věci, které jsou pro naší školu důležité. Mezi to patří i vedení dětí ke správným hodnotám a návykům. Z toho důvodu byl v tento den vytvořen tzv. Boříkův kodex, který představuje cíl, za kterým naší výchovou děti vedeme a vést budeme. Toto je jeho znění

Boříkův kodex

  1. Bořík zdraví

  2. Bořík po sobě uklízí

  3. Bořík nelže a je upřímný

  4. Boříkové si pomáhají

  5. Bořík si váží věcí a nástrojů

  6. Boříkové hrají spolu a ne proti sobě

  7. Bořík neubližuje

  8. Bořík naslouchá

  9. Bořík přizná svou chybu a poučí se  z ní

 

Se srdcem na dlani a kytarou v ruce

 

Váš Bohouš