Dětská muzikoterapeutická skupina


Muzikoterapie je metoda, která všestranně rozvíjí osobnost dítěte a podporuje jeho vývoj s využitím jeho vlastní přirozené muzikálnosti. Poskytuje prostor pro setkání s hudbou, sebevyjádření, sebeuvědomění, uvolnění a rozví přirozenou tvořivost. 

Její důležitou součástí není jen melodická složka hudby (zvuky, tóny a zpěv), ale i rytmus, často ve spojení s pohybem, nebo výtvarným vyjádřením. Muzikoterapie cíleně pracuje také s aktivizací, rozvojem řeči, rozvojem komunikace, schopností koncentrace, a v neposlední řadě také pomáhá řešit obtíže spadajícído oblasti speciální pedagogiky.

Zásadním prvkem v muzikoterapeutické praxi je samozřejmě i osobnost muzikoterapeuta jako takového, který v průběhu hodiny citlivě reaguje na aktuální potřeby a podněty ze strany dětí.


V rámci setkání děti zažijí různorodé muzikoterapeutické aktivity (od rytmických, přes pohybové, improvizační, poslechové až k relaxaci) a zahrají si na nástroje jako např. kalimba, sansula, ocean drum ,handchimes, coshee zvonky a další. V neposlední řadě zažijí také skupinové hraní na africká djembe a perkuse, což je aktivní a bezprostřední formou učí schopnosti spolupráce a vnímání ostatních spoluhráčů.