Kurzy pro nejmenší (4-6 let)

Kurz probíhá ve skupince 5-7 dětí a vedou ho dva Boříkové.

Cena kurzu: 2.000 Kč

Kurz probíhá ve skupince 4-6 dětí a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.000 Kč

Kurz probíhá ve skupince 5-7 dětí a vedou ho dva Boříkové.

Cena kurzu: 2.000 Kč

Kurz probíhá ve skupince 4-6 dětí a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.000 Kč

Kurzy pro děti (6-18 let)

Kurz probíhá ve skupince 3-4 dětí a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.250 Kč

Kurz probíhá ve skupince 2-3 dětí a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.750 Kč

Individuální kurz pod vedením jednoho Boříka.

Cena kurzu: 3.750 Kč

Kurz probíhá individuálně, nebo ve skupince 2-3 dětí a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu:

2.250 Kč – skupina 3 žáci
2.750 Kč – skupina 2 žáci
3.750 Kč – individuální

Individuální kurz pod vedením jednoho Boříka.

Cena kurzu: 3.750 Kč

Kurz může být individuální, nebo ve skupince dvou žáků a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu:

2.750 Kč skupinová
3.750 Kč individuální

Kurz probíhá ve skupince 3-4 dětí a vede ho jeden až dva Boříkové.

Cena kurzu: 2.250 Kč

Cena pro žáky jiných kurzů 1.000 Kč

Individuální kurz pod vedením jednoho Boříka.

Cena kurzu: 3.750 Kč

Kurz probíhá ve skupince 3-4 dětí a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.250 Kč

Kurzy pro dospělé (18+)

Kurz probíhá ve skupince 3-4 žáků a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.250 Kč

Kurz probíhá ve skupince 2-3 žáků a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.750 Kč

Kurz probíhá individuálně, nebo ve skupince 2-3 žáků a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu:

2.250 Kč – skupina 3 žáci
2.750 Kč – skupina 2 žáci
3.750 Kč – individuální

Individuální kurz pod vedením jednoho Boříka.

Cena kurzu: 3.750 Kč

Individuální kurz pod vedením jednoho Boříka.

Cena kurzu: 3.750 Kč

Kurz může být individuální, nebo ve skupince dvou žáků a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu:

2.750 Kč skupinová
3.750 Kč individuální

Individuální kurz pod vedením jednoho Boříka.

Cena kurzu: 3.750 Kč

Kurz probíhá ve skupince 3-4 žáků a vede ho jeden Bořík.

Cena kurzu: 2.250 Kč

Kurz probíhá ve velké skupině a vede ho jedna Sbořmistryně

Cena kurzu: 1000 Kč