VYDRA – výtvarně-dramatický kroužek


Nenechte se zmást, nejedná se o přírodovědný kroužek, zde půjde o umění. Stejně jako vydra žije částečně na souši a částečně ve vodě, tak ani my se nespokojíme jen s jedním prostředím, proto chceme pro děti vytvořit prostředí zcela nové, prostředí výtvarně-dramatické. Název vznikl na základně spojení počátečních písmen obou oborů a vyjadřuje náš cíl o propojení, prolínání a hledání mezioborových souvislostí mezi výtvarnou výchovou a dramatickou výchovou.

Náplní hodin budou hry a aktivity využívané jako prostředek pro poznávání výtvarky a dramaťáku, ale také částečně sami sebe a ostatních v rámci skupinové spolupráce. Nikdo není talentovaný všemi směry! Naším cíle je zvláště o kreativní rozvoj dítěte. Budeme se pro naše žáky snažit vytvořit příjemné a podnětné prostředí. Takže ať už děti baví hrají scének a drobných dramatických etud, rolí a charakterů, baví je kreslení a malování, rády interagují s ostatními dětmi, rády tvoří, jsou kreativní a nebo pokud chtějí tyto stránky u sebe najít a posílit, jsme tu právě pro ně.

    • s dětmi se budeme věnovat také okrajově dějinám umění a umělcům jako takovým – pokusíme se rozebrat si umělecké dílo a pomocí něj vytvářet různé scénky

 

    • budeme používat různé dramatické techniky jako pantomimu, rolovou hru, improvizaci, práci s hlasem atd. a z výtvarných technik například imaginaci

 

    • Kroužek je primárně určen zvláště pro děti v rozmezí od 4. do 7. třídy základní školy (může se v případě zájmu po dohodě lišit)

 

    • Cena kroužku je 500 Kč na pololetí (na nájem prostor a pomůcky pro děti)

 

    • Jedná se o studentský projekt dvou studentek posledního ročníku bakalářského studia na pedagogické fakultě Západočeské univerzity (studijních oborů Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání a Dramatická výchova se zaměřením na vzdělávání), které povedou tento kroužek v rámci svých bakalářských prací.